BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391929
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Pionki
PDF
DRUKUJ

Pionki, dn. 26.08.2015r.

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania - Gmina Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.


jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -

MER-TRANS
Michał Pajdziński
Grabina 2
26-640 Skaryszew


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem zawierała najniższą cenę, nie podlegała odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium - „najniższa cena".

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

LP. Wykonawca Punktacja
1 MER-TRANS
Michał Pajdziński
Grabina 2
26-640 Skaryszew
100,00
2 „Konkret" Sp. z o.o.
ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom
97,60
3 PETROJET Sp. z o.o.
Kieszek 52
26-670 Pionki
98,79

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »