BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4334996
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-04-2019
Portal - Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta
PDF
DRUKUJ

 

 

2003 

Zarządzenie Nr 28/03 Wójta Gminy Pionki z dnia 30.09.2003 r w sprawie określenia opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznych.

 

2004

Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Pionki z dnia 8.03.2004 r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Pionkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r,

Zarzadzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Pionki z dnia 21.10.2004 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.

 

2005

Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 10.03.2005 r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Pionkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Zarządzenie Nr.4/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 21.03.05 r  w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu.

Zarządzenie Nr.6/2005 Wójta Gminy Pionki  z dnia 31.03.05 r w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu.

Zarządzenie Nr.8/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 5.04.05 r w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochopdów i wydatków budżetu gminy na II kw.2005 r.

Zarządzenie Nr.9/2005 Wójta Gminy Pionki  z dnia 20.04.05 r w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu.

Zarządzenie Nr.10/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 22.04.05 r w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.13/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 31.05.05 r w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu.

Zarządzenie Nr.18/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 30.06.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.19/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 27.07.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.20/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 10.08.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r . 

Zarządzenie Nr.24/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 25.08.05 r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Pionkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie Nr.25/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 31.08.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.30/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 30.09.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.31/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 31.10.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.35/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 18.11.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.37/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 30.11.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie  Nr.38/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 01.12.05 r w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki.Zarządzenie dostępne w zakładce  - Praca -

Zarządzenie Nr.39/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 21.12.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.40/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 27.12.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr.42/2005 Wójta Gminy Pionki z dnia 30.12.05 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

 

2006

Zarządzenie Nr 2/06  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2006 r .

Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Pionkach i regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Radomiu informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie nr 12/06 w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2005 r.

Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie wprowadzeniqa zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie wproadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r .

Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 

 2007

Zarządzenie nr 3/07 w sprawie powołania Komisji d/s przekazania - przejęcia do zasobów gminy budynku wraz z ogrodzeniem poloz.w Suskowoli . zal 1

Zarządzenie nr 5/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarzadzenie nr 8/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zarządu Oswiaty i Wychowania.

Zarządzenie nr 9/07 w sprawie przedstawienia RG i RIO sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2006 oraz wyk.planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni./ w zakładce -Budżet gminy/

Zarządzenie nr 10/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie  nr 11/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 12/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 13/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarzadzenie nr 14/07 w sprawie wprowadzeniq zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 15/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  za 2006 r.

Zarządzenie nr 16/07 w sprawie wprowadeznia zmian wbudżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 17/07 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Zarządzenie nr 19/07 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 20/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zraządzenie nr 21/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 22/07 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pionkach/zakładka  - Prawo miejscowe - Regulamin Urzędu Gminy w Pionkach/

Zarządzenie nr 23/07 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki  za I półr.2007 r oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni./Inf.wyk.Ipol. zal.1, zal.1-1, zal.2, zal.3, zal.4, zal.5, zal.6, zal.7

Zarządzenie nr 24/07 w sprawie powołania komisji d/s pomocy materialnej o charkaterze socjalnym, dla uczniów gminnych placówek oświatowych.

Zarządzenia nr 25/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 26/07 w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu Gminy Pionki na 2008r

Zarządzenie nr 27/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń .

Zarządzenie nr 28/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 29/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego do przygotowania i obsługi wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 31/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. 

Zarządzenie nr 32/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy   na 2007 r.

Zarządzenie nr 33/07 w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie gminy na 2007 r

Zarzadzeie nr 35/07 w sprawie wprowadzenia zman w budżecie gminy na 2007 r.

Zarzadzenie nr 36/07 w sprawie wprowadzenia zman w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 37/07 w sprawie przedłożenia RG Pionki projektu uchwały budżetowej na 2008 r  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego./ proj.uch.2008, proj.budżetu2008, zal.1-8 /

Zarządzenie nr 38/07w sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 km przebiegu  za przejazd w podróży służbowej pracowników UG Pionki i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Pionki pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.

Zarządzenie nr 39/07 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury wszystkich składników majątkowych Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 40/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 41/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pionkach./ zakładka - Prawo miejscowe - Regulamin Urzedu Gminy w Pionkach/.

Zarządzenie nr 42/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 43/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 44/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy na 2007 r.

Zarządzenie  nr 45/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie nr 47/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. 

 

2008

Zarządzenie nr 1/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 2/08 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 3/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 4/08 w sprawie przedstawienia  Radzie Gminy i Regionalenj Izbie Obrachunkowej spraswozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2007 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni./ w zakładce  - Budżet Gminy/

Zarządzenie nr 5/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 6/08 w sprawie powłania Komisji rekreutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podpinspektora ds.planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 7/08 w sprawie powołania Komisji rekreutacyjnej do przeprowadzenia naboru na inspektora ds.finansowych w UG Pionki.

Zarządzenie nr 8/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 9/08 w sprawie powołania Komisji d/s odbioru zadania inwestycyjnego pn.Dobudowa sali gimanstycznej i pomieszczeń dla Gimnazjum do budynku PSP w Jedlni.

Zarządzenie nr 10/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 11/08 w sprawie odwołania pełnomocnika ds.ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie nr12/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ustego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej we wsi Mireń gm.Pionki.

Zarządzenie nr 13/08 w sprawie powierzenia  Sekretarzowi Gminy Pionki prowadzenia spraw Urzędu Gminy i Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 14/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 15/08 w sprawie powołania Komisji do spisania dolumentacji niearchiwalnej i sporządzenia protokolu oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie nr 16/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania.

Zarządzenie nr 17/08 w sprawie wprowadzenia zmian wbudżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 18/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutracyjnej do przeprowadzenia naboru na Głównego Księgowego Gminnego Zarządu Oświaty.

Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr  20/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 21/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Głównego Księgowego w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarzadzenie nr 23/08 w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie Nr 24/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pionki.

Zarządzenie nr 26/08  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 27/08 w sprawie archiwizacji materiałów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie Gminy Pionki zawierających tajeminicę służbową oznaczonych klauzulą  poufne i zastrzeżone.

Zarządzenmie nr 28/08 w sprawie wprowadzenia zasad plityki rachunkowości w  UG PIonki.

Zarządzenie nr 29/08  sprawie  przedstawienia  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za I półr.2008 r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jedlni./ zakładka : budżet gminy/.

Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu Gminy Pionki na 2008 r

Zarządzenie nr 31/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 35/08 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I-IIIw roku szkolnym 2008/200

Zarządzenie nr 36/08 w sprawie zasad i warunków korzystania przez  dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Pionki z prawa przejazdu do szkoły na koszt gminy  zał.1

Zarządzenie nr 37/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie nr 38/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 42/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale miezkalne  oraz wysokość stawek czynszu za lokale socjalne.  zał.1  , zał.2

Zarządzenie nr 43/08 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 45/08 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 47/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 48/08 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki projektu uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 49/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 52/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 53/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 58/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r

Zarządzenie nr 59/08 w sprawie czasu pracu pracowników UrzędU Gminy Pionki/zakładka Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy/

Zarządzenie nr 61/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie nr 62/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

 2009

Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na referanta ds.księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 4/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenia nr 5/2009 w sprawie przedsstawienia Radzie Gminy Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetru Gminy Pionki za 2008 r oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni./ zakładka -  Budżet Gminy/

Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy dotyczących Wójta Gminy.

Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie wporowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie  sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organzowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 11/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2009 r.

Zarządzenie nr 12/09 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego  do przygotowanmia i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie nr 13/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pionki.

Zraządzenie  nr 14/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenia nr 15/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Laskach.

Zarządzenie nr 16/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 17/09 w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 18/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 19/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 20/09 w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Zarządzenie nr 22/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 23/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na referenta ds.ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 24/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu slużby przygotowawczej.

Zarządzenie nr 25/09 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na referenta ds. zamówień publicznych w UG Pionki.

Zarządzenie nr 26/09  w sprawie powołania komisji do sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 27/09 w sprawie powołania Komisji Prztergowej ds. rozstrzygania przetargów ogłaszanych przez Gminę Pionki.

Zarządzenie nr 29/09 w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych Radzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 30/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 31/09 w sprawie poowłania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 32/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. rozstrzygnięcia przetargu na organizację dożywiania uczniów w gminnych placówkach oświatowych.

Zarządzenie nr 33/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 34/09 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za I półrocze 2009 r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni. /inf.wyk.Ipol.2009zal.1-7 , inf.GBP Jedlnia/ 

Zarządzenie nr 35/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zraządzenie nr 36/09 w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu powiatowo-obronnym p.k."Radomka-2009 we współpracy ze strukturami obronnymi Gminy PIonki.

Zarzązenie nr 37/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżęcie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 38/09 w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżętu Gminy Pionki na 2010r

Zarządzenie nr 39/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 40/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżęcie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 41/09 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Pionkach do potwierdzenia dokumentó za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisu.

Zarządzenie nr 43/09 w sprawie organizacji przepływu informacji publicznej do BIP.

Zarządzenie nr 44/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 45/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 46/09 w sprawie powłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu służby przygotowawczej.

Zarządzenie nr 49/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmiony na 2009 r

Zarządzenie nr 51/09 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lakale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

Zarządzenie nr 52/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

ZarządzenieNr 53/09 w sprawie powolania zespołu do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie nr 54/09 w sprawie zarządzenia inwenatryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gm.Pionki.

Zarządzenie nr 55/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2009 r.

Zarządzenie nr 56/09 w sprawie powołania Komisi Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na referenta- kasjera w UG Pionki.

Zarządzenie nr 57/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 58/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 62/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 63/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 64/09 w sprawie powołania Komisja Socjalna.

Zraządzenie nr 65/09 w sprawie powłania Komisji do spisania dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenia protokołu oceny  dokumentacji niearchiwalnej.

2010

Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacynej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu służby przygotowawczej.

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie wytycznych Planu i Zasad przedsięwzięcia w zakresie OC na 2010r.

Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie wprowadzenia dodatkowych haseł kwalifikacyjnych w rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  i zawiązków między-gminnych.

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie wprowadzenia dodatkowych haseł kwalifikacyjnych w rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  i zawiązków między-gminnych.

Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za  rok 2009oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowanego Gminnej Bibioteki Publicznej w Jedlni.

Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu słuzby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do przygotowania i obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów.

Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 9a/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.  

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenia nr 14a/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 14b/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 14c/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 14d/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pionki.  zał

Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy pionki za pierwsze półrocze 2010r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

Zarzadzenie nr 19/2010 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy 2010r.

Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2010r.

Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie organizacji dzialalności kontrolnej w Urzędzie Gminy Pionki i jednostkach organizacyjnych Gminy Pionki zal1, zal2

Zarządzenie nr23/2010 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC.

Zarządzenie nr 24/2010 w sprawie oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zarządzenie nr 25/2010 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.  

Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pionki dot.projektów statutów sołectw. zał.projekt Statutu Sołectw

Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Pionki projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki, projektu uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnienie. opinia RIO,  opinia RIO, projekt uchwały budżetu na 2011r., projekt planu dochodów GP ,projekt planów wydatków, Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2011r., Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku w ramach Funduszu sołeckiego , Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Uzasadnienie do uchwały budżetowej, Prognozowane wykonanie  dochodów  w roku 2010 i projekt dochodów na rok 2011, Plan dochodow budżetu Gminy Pionki na 2011r., dotacje celowe  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie zasad i warunków korzystania przez dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Pionki z prawa przejazdu do szkoły na koszt gminy

Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 37/2010  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędze Gminy Pionki

Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograczynionego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Augustów gm.Pionki.

Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powolania komisji inwentarzowej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarzadzenie nr 42/2010 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie nr 43/2010 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie ustalenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pionkach. zał.1, zał.2

Zarządzenie nr 46/2010 w sprawie powolania stałej komisji likwidacyjnej, określania trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 47/2010 w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym wlasność Gminy Pionki obowiązujących w Urzędzie Gminy Pionkach oraz procedur konteroli ich stosowania.

Zarządzenie nr 49/2010 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Zarządzenie nr 50/2010 w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 51/2010 w sprawie ustalenia instrukcji sporzadzenia, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych  w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie nr 52/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości  w Urzędzie Gminy w Pionkach. zał. 1 

Zarządzenie nr 53/2010 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Pionki. zał.1

 

 

 

2011

Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Pionki.  załącznik1-Harmnogram

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011r.

Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie Wytycznych Wójta Gminy Pionki i Planu działania w zakresie obrony cywilnej
na 2011r.

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie określenia zasad i trybu wykonywania czynności kancalaryjnych w Urzędzie Gminy Pionkach.

Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Pionki za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. zał1-sprawozdanie  zał2-Plan i wykonanie dochodów, zał3-Plan i wykonanie dochodow z budżetu, zał4-Plan i wykonanie wydatków  , zał5-sprawozdanie o nadwyższe, zał6-Zadania inwestycyjne planowane , zał7-realizacja Inwestycji , zał8-plan wydatów -przedsięwzięcia Fundusz Sołecki, zał9-przedwsięwzięcia -Fundusz Sołecki, zał10- wydatki na programy Uni Europejskiej, zał.11-plan wydatków na programy Uni Europejskiej, zał 12-rozliczenie dotacji na zadania zlecone, zał13-informacja o stanie mienia komunal., zał14-wykonanie panu finan,bibioteka, zal15-infor.o przebiegu panu finan.bibioteki, zał16-dotacje udzielone podmiotom, opinia RIO

Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy w Pionkach.

Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie opracowania planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Pionki na potrzeby obronne państwa.

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pn,,Budowa budynku Urzędu Gminy Pionki"

Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie dnia wolnego w dniu 2 maja 2011r.dla Pracowników Urzędu Gminy w Pionkach.

Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na  2011rok

Zarządzenie Nr13/2012 w sprawie ustalenia odplatności zs korzystanie z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gmniy Pionki

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na  2011rok

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na  2011rok 

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011rok

Zarzadzenie Nr 17/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminizacyjnej

Zarzadzenie Nr 18/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie ogłoszenia ,,Regulaminu użytkowania samochodu służbowego i gospodarki paliwami płynnymi w Urzędzie Gminy Pionki

 

Zarządzenie Nr20/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011rok

Zarządzenie Nr21/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr22/2011 w sprawie powołania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bz wyborów do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr23/2011 w sprawie powołania Zespołu do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B z wyborów organów jednostek samorządu tertorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr23a/2011 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Pionki utworzonego do wykonowania prac spisowego w NSP 2011

Zarządzenie Nr24/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr25/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2011r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informaci o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Bibioteki Publicznej w Jedlni. inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5, tab.6, zał.1, zał.2, zał.3, Opis przedsięwzięc  ,opinia RIO ,budż.Bib, inf-Bib.2011 

Zarządzenie Nr26/2011 w sprawie likwidacji stanowiska Z-cy Skarbnika

Zarządzenie Nr27/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr28/2011 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenia 29/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie 30/2011 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Pionki.

Zarządzenie 31/2011 w sprawie zasad i warunków korzystania przez dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Pionki z prawa przejazdu do szkoły na koszt gminy

Zarządzenie 32/2011 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do przygotowania i obsługi wyborców do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie 33/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Pionki

Zarządzenie 34/2011 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie 35/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr36/2011 w sprawie wolnego dnia dla pracowników Urzędu Gminy Pionki

Zarządzenie Nr37/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarzadzenie Nr38/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr39/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr40/2011  w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr41/2011 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia spisu z natury wszystkich składników majątkowych Gminy Pionki

Zarządzenie Nr42/2011 w sprawie powołania Komisji ds.pomocy materialnej o charakterze socjalnym i zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr43/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwenteryzacji do sprzętu OC 

Zarzadzenie Nr44/2011 w sprawie przedłozenia Radzie Gminy Pionki 1.Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki 2. Projektu uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem, opinia, zal1, zal2, zal3,

Zarzadzenie Nr45/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr46/2011 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania i ewalizacji Strategii Rozwoju Gminy Pionki 2007-2020 zal.1   zal.2

Zarządzenie Nr47/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarzadzenie Nr49/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr50/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr52/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr53/2011 w sprawie zmiany tabeli miesiecznych kwot wynagradzania zasadniczego

Zarządzenie Nr54/2011 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy Pionki

 

 

2012


Zarządzenie Nr1/2012
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami do realizacji w 2012 roku

Zarządzenie Nr2/2012 w sprawie wdrożenia instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczeniami pomieszczeń w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr3/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr4/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pionkach

Zarządzenie Nr5/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ddo spraw wyborów -urzędnika wyborczego.

Zarzadzenie Nr6/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pionki

Zarządzenie Nr7/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr8/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego zał1-sprawozdanie  zał2-Plan i wykonanie dochodów,zał3-Plan i wykonanie dochodow z budżetu, Plan dochodów-opis, zał4-Plan i wykonanie wydatków , wydatki budżetowe zał4- wydatki na programy Uni Europejskiej,zal5 sprawozdanie o nadwyżce  zal6 zadania inwestycyjne planowane do realizacji  zał7 realizacja inwstycji w budżecie , zal.8plan wydatkow na przedsię, zal.9 dotacje udzielone podmiotom zal.10informacja o stanie mienia komunal. zal.11 informacja o stanie mienia komunalnego , zal.12realizacja otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych, zal.13wykonanie panu finan,bibioteka, zal.14 infor.o przebiegu panu finan.bibioteki opinia RIO

Zarządzenie 10/2012 w sprawie powołania zespołu do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr12/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne

Zarządzenie Nr13/2012 w sprawie ustalenia odpłatnosci za korzystanie z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gminy Pionki

Zarzadzenie Nr14/2012 w sprawie regulamiu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy Pionki   zal.1

Zarządzenie Nr15/2012 w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. rozstrzygniecia przetargów ogłaszanych przez Gminę Pionki

Zarządzenie Nr16/2012 w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podprządkowanych Radzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr17/2012 w sprawie dnia wolnego w dniu 04 maja 2012r. dla pracowników Urzędu Gminy Pionki

Zarządzenie Nr18/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr19/2012 w sprawie zasad prowadzenia metryczek w postepowaniu administracyjnym i podatkowym

Zarządzenie Nr20/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pionki

Zrządzenie Nr22/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr23/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr24/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr25/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr26/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr27/2012 w sprawie powołania zespołu ds.organizacji Dożynek powiatowych na terenie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr28/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2012 -2017

Zarządzenie Nr29/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr30/2012 w sprawie zarządzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury wszystkich składników majątkowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej w Gminie Pionki

Zarządzenie Nr31/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr32/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr33/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2012r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informaci o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Bibioteki Publicznej w Jedlni. inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5, tab.6, zał.1, zał.2, zał.3, ,opinia RIO , inf-Bib.2011 

Zarządzenie Nr34/2012 w sprawie zmainy zasad (dokumentacji polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr35/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr36/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012roku ,,Wyprawka Szkolna"

Zarządzenie Nr36a/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr37/2012 w sprawie zasad i warunków korzystania przez dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy  Pionki z prawa przejazdu do szkoły na koszt gminy

Zrządzenie Nr38/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarzadzenie Nr38a/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr39/2012 w sprawie dnia wolnego w dniu 2 listopada 2012 roku dla Pracowników Gminy Pionki

Zarządzenie Nr41/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr42/2012 w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr43/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr44/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr45/2012 w sprawie Przedłożenia Radzie Gminy
1.Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , zal1, zal2, opinia, uzasadnienie
2. Projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem, , tabela 1, tabelal2, tabela3, OPINIA RIO , tabela4, dotacje

Zarządzenie Nr46/2012 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Augustów

Zarządzenie Nr47/2012 w sprawie zarządzenia inwentaruzacji i powołanie komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury skladników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarządzenie Nr48/2012 w sprawie ustalenia karty do głosowania w sprawie odwołania Soltysa Sołectwa Gminy Pionki

Zarządzenie Nr49/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr50/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr51/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr52/2012 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr53/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2012-2017

Zarządzenie Nr54/2012 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy pionki

 

2013

Zarządzenie Nr 1/2013  w sprawie Planu Finansowego zadań zleconych

Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pionki

Zarządzenie Nr6/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr7/2013 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia naboru do referatu ds.ochrony środowiska

Zarządzenie Nr8/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr9/2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2012r.oraz informację o stanie mienia komunalnego   
zał1-sprawozdanie,   zał2-Plan i wykonanie dochodów,   zał3-, Plan i wykonanie dochodow z budżetu,  zal4 Plan i wykonanie wydatków, Zal5 Realizacja inwestycji opis  zal6 zadania inwestycyjne planowane do realizacji zal7 sprawozdanie o nadwyżce  , zal.8plan wydatkow na przedsię, zal 9 Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa   zal.10 dotacje udzielone podmiotom,    zal.11wykonanie panu finan,bibiotekazal.12 infor.o przebiegu panu finan.bibioteki opinia RIO

Zarządzenie Nr10/2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr10a/2013 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne

Zarządzenie Nr12/2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr13/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr14/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych Radzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni oraz powołanie komisji skontrowej

Zarządzenie Nr20/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zał.

Zarzadzenie Nr 21/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie ogłoszenia "regulaminu użytkowania samochodu służbowego i gospodarki paliwammi płynnymi w Urzędzie Gminy Pionki"

Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Pionkach dokonujących czynności kontrolnych

Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Zarządzenie Nr26/2013 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Pionki w zakersie Wspierania i Upowszechnia Kultury Fizycznej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2013 - 2019

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie Nr 31/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr33/2013 w sprawie zasad i norm przydzialu środków ochrony indywidualnych ,odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny dla pracowników Urzedu Gminy Pionki i jednostek podporzadkowanych Radzie Gmniy Pionki

Zarządzenie Nr34/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu plany finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni: Opinia RIO   informacja tab 1, tab 1/1 , tab 2 , tab 3 , tab 4 , tab 5 , tab 6 ,  zał 1,   wykonanie plany fin. Bibl., inf, Biblioteka,   Inf.WPF, inf.kszt.WPFwykaz przeds.

Zarzadzenie Nr 36/2013 w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok

Zarządzenie Nr38/2013 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2013 r. -,,Wyprawka Szkolna"

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie oceny merytorycznej wniosków skladanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki :
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki zal1, zal2, uzasadnienie , Opinia RIO
projektu uchwały budżetowej na rok 2014    tabela 1, tabelal2, tabela3, tabela4, zalącznik1  , uzasadnienie Prognozowane wykonanie  dochodów , inf. o nadwyższce i deficycie , dotacje celowe, Opinia RIO

Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie dnia wolnego w dniu 27 grudnia 2013r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr49/2013 w sprawie zarządzenia inwentaryacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarządzenie Nr50/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok

Zarządzenie Nr51/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok

Zarządzenie Nr52/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok

Zarządzenie Nr53/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok

 

2014

Zarządzenie Nr1/2014  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty  i Wychowania w Pionkach

Zarzadzenie Nr2/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

Zarządzenie Nr3/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazanych do realizacji w 2014 roku zał.1

Zarządzenie Nr4/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr5/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2014-2020  zał.1

Zarządzenie Nr6/2014 w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr7/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu   zał.1

Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pionki zał.1

Zarządzenie Nr9/2014 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014r.

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego dofinsowanego przez Gminę Pionki w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2014 roku.

Zarządzenie Nr12/2014  w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny dla pracowników Urzedu Gminy Pionki zał.1 zał2

Zarządzenie Nr13/2014 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gminy Pionki zał.1

Zarządzenie Nr14/2014 w sprawie przedlozenia Radzie Gminy Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2013rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
zał1-sprawozdanie,   zał2-Plan i wykonanie dochodów,   zał3-, Plan i wykonanie dochodow z budżetuzał4 Plan i wykonanie wydatków, Zał5 Realizacja inwestycji opis  zał6 zadania inwestycyjne planowane do realizacji  zał7 sprawozdanie o nadwyżce  , zał.8plan wydatkow na przedsięwzięcia, zał9 Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa zał.10 dotacje udzielone podmiotom, mienie komunalne, informacja o stanie mienia komunalnegozał.11wykonanie panu finan,bibioteka,  zał.12 infor.o przebiegu planu finansowego bibiotekiopinia RIO

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pionki w 2014 roku

Zarządzenie Nr 16/2014  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenia Nr17/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. rostrzygnięcia prztargów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoąci Adolfin i przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sucha i Poświętne ogłoszonych przez Gminę Pionki

Zarządzenie Nr18/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr19/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowania i obsługi wyborów zarządzonych na dzięń 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr21/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr22/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr23/2014 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Jaroszkach regulamin , wniosek o udostępnienie boiska

Zarządzenie Nr24/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr25/2014 w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr26/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr27/2014 w sprawie realizacji Projektu "Pi- inowacyjny model godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego " w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr28/2014 w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzeniu Nr29/2014 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników zatrudnionych w urzędzie Gminy Pionki   zał1.

Zarządzenie Nr30/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki- Regulamin

Zarządzenie  Nr31/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr32/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr33/2014 w sprawie utworzenia w Urzędzie funkcji Społecznego Koordynatora ds. Równego Traktowania

Zarządzenie Nr34/2014 w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pionki -  Regulmin

Zarządzenie Nr35/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej ds.roztrzygniecia przetargów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola - Działki Suskowolskie

Zarządzenie Nr36/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr37/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr38/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczniów i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku -,,Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr39/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2014r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsiewzięć oraz infomacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

Zarządzenie Nr40/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pionki na  rok 2014
z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr41/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2014 z dnia 20 grudnia 2013r.

Zarządzenie Nr42/2014 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowania i obsługi wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr43/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej  gminy  na rok 2014

Zarządzenie Nr44/2014 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Jaroszkach

Zarządzenie Nr47/2014 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pionki w listopadzie 2014r.

Zarządzenie Nr48/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej ds.roztrzygnięcia przetargu na usługę: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których mieszkają mieszkańcy Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr49/2014 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr1/2014 ogólnego zebrania członków spółki Wspólnoty Gruntowej Rolnej Wsi Augustów z dnia 17 października  2014 roku wprowadzającej zmiany w statucie spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Rolnej Wsi Augustów , gmina pionki powiat radom, województwo mazowieckie.

Zarządzenie Nr50/2014 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr1/2014 ogólnego zebrania członków spółki Wspólnoty Gruntowej Leśnej  Wsi Augustów z dnia 17 października  2014 roku wprowadzającej zmiany w statucie spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Leśnej Wsi Augustów , gmina pionki powiat radom, województwo mazowieckie.

Zarządzenie Nr51/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr52/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki :
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , zal1, zal2, Opinia RIO
projektu uchwały budżetowej na rok 2015   tabela 1, tabelal2, tabela3, tabela4, zalącznik1 , uzasadnienie,  Opinia RIO

Zarządzenie Nr53/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr54/2014 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia tego rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy Pionki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarządzenie Nr58/2014 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zał.1 regulamin

 

 

2015


Zarządzenie Nr1/2015 w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazanych do realizacji w 2015 rok

Zarządzenie Nr2/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr3/2015 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy Pionki zał.1

Zarządzenie Nr4/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. zał,1

Zarządzenie Nr5/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

Zarządzenie Nr6/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zał.1

Zarządzenie Nr8/2015 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartych konkursów ofert  na realizacje zadań publicznych  w 2015 r.

Zarządzenie Nr 10/2015 w wyboru oferty na realizację w 2015 roku zadania publicznego
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 2015 roku. 

Zarządzenie Nr12/2015 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego
dofinansowywanego przez Gminę Pionki w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 13/2015  w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Augustowie zał.1

Zarządzenie Nr14/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr15/2015 w sprawie organizacji , trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

Zarządzenie Nr16/2015 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej ds. rozstrzygniecia przetargów ogłaszanych przez Gminę Pionki

Zarządzenie Nr17/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr18/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania lokali i części wspólnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola

Zarządzenie Nr20/2015 w sprawie zmiany składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr21/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr22/2015 w sprawie powołania Zespołu koordynującego ds. organizacji wyborów do izb rolniczych

Zarządzenie Nr23/2015 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do spraw obsługi wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

Zarządzenie Nr24/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr27/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok zał.1

Zarządzenie Nr 30/2015  w sprawie wprowadzenia zmian Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych , oraz Instrukcji okreslającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,Poufne" oraz Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie 32/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2015-2019

Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr34/2015  o zmianie zarządzenie Nr48a/2011 Wójta Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmiany instrukcji sporządzenia obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminy

Zarządzenie  Nr 38/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarzadzenie Nr39/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Zarządzenie Nr40/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2015 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Jedlni ,opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5tab.6zał.1, inf.WPF ,zał.2 ,zał.3, ,budż.Bib, inf-Bib ,

Zarządzenie 41/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie 42/2015 w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 roku- ,,Wyprawka szkolna".

Zarządzenie 56/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  załączniki 1-9

Zarządzenie 57/2015 w sprawie zmian w uchwale  budżetowej na rok 2015 z dnia 19 grudnia 2014 roku zał.1, zał2

Zarządzenie 58/2015 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do rocznego spisu z natury skladników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy j jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarządzenie 59/2015  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 z dnia 19 grudnia 2014 roku zał.1, zał2

Zarządzenie 60/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki
-projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , Opinia RIO 
-projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, z uzasadnieniem  tabela 1, tabela 1-1, tabela2, tabela3, tabela4, , załacznik1 , uzasadnienie, tabela4 do uzasadOpinia RIO

Zarządzenie 61/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej

 

2016

Zarządzenie 1/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazywanych do realizacji w 2016 roku   zał.1

Zarządzenie 2/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2016-2022

Zarządzenie 4/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych rzez Gminę Pionki   zał.1 , zał2

Zarządzenie Nr5/2016 w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pionki i w gminnych jednostkach organizacyjnych. zał.1, zał2,

Zarządzenie Nr6/2016 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr7/2016 w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .ogłoszenie

Zarządzanie Nr 9/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Zarządzenie 10/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Laskach

Zarządzenie 10a/2016 w sprawie wyboru oferty na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 2016 roku

Zarządzenie 11/2016 w sprawie określenia wzoru dokumentów stosowanych przy rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów

Zarządzenie 12/2016 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należacych do Gminy Pionki. cennik

Zarządzenie Nr13/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach

Zarządzenie Nr13a/2016 w sprawie wyboru oferty na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016r."

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Pionki z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora

Zarządzenie Nr16/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za 2015 rok. oraz informacji o stanie mienia komunalnego ,opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, realizacja inwestycjitab.5 tab.6zał.1 , budż.Bib, inf-Bib ,opis mienie komun.,  mienie komunalne, informacja o stanie mienia komunalnego, 

Zarządzenie  Nr17/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr18/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Zarządzenie Nr19/2016 w sprawie ustalenia stawek za lokale użytkowe, stanowiące mienie gminy.

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych i Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr21/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zał1, zał2 ,

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

Zarządzenie Nr23/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach. 

Zarządzenie Nr24/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni

Zarządzenie Nr25/2016 w sprawie zmiany instrukcji sporzadzania obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów ksiegowych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 zał.1, zał2 ,

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie ocen kwalifikowanych pracowników Urzędu Gminy Pionki zał.1

Zarządzenie Nr28/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne

Zarządzenie Nr29/2016 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2016 -2020   zał1

Zarzadzenie Nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia zmain w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok zał.1, zał2,

Zarzadzenie Nr30a/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gmininego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

Zarządzenie Nr31/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkich

Zarządzenie Nr32/2016 w  sprawie powiłania komisji egzaminacyjnej

Zarzadzenie Nr33/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarzadzenie Nr34/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok zał.1, zał2,

Zarządzenie Nr35/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok zał.1, zał2

Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2016 r. , informacji o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej,  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Jedlni.  opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5 , zał.1, inf.WPF ,zał.2 ,zał.3, ,budż.Bib, inf-Bib ,

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udziale pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnychw ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. -,,Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr38/2016 w sprawie ustalenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

Zarządzenie Nr39/2016 w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Suskowoli

Zarządzenie Nr40/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok zał.1, zał2,

Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej gminy na 2016 rok zał1, zał2,

Zarządzenie Nr42/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej

Zarządzenie Nr 43/2016  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu Współpracy Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Zarządzenie Nr44/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds.wymiaru podatku.

Zarządzenie Nr46/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr47/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok   zał1, zał2

Zarządzenie Nr48/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Pionki i jej jednostki budżetowe  zał1

Zarządzenie Nr49/2016 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zarządzenie Nr50/2016 w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych , oraz instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli, "Zastrzezone" w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr51/2016 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki:
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , zal1,zał2, zał3,   Opinia RIO
projektu uchwały budżetowej na rok 201tabela 1, tabelal2, tabela3, tabela4, zalącznik1 , , Opinia RIO, , uzasadnienie .

Zarządzenie Nr52/2016 w sprawie sposobu przeprowadzenia i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie zasad i warunków korzystania przez dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Pionki z prawa przejazdu do szkoły i przedszkola na koszt gminy

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok zał.1, zał2 ,

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie

Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni

Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok zal.1, zal2,

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok zał.1 ,

Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia , obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów ksiegowych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie zmian zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pionkach

Zarządzenie Nr64/2016 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gmny Pionki na rok 2016 zał.1, zał2

Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedarzy za rok 2016 do odliczenia podatku VAT za rok 2017 oraz określenia prewskaźnika VAT na rok 2017

 


2017

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. ogłoszenie

Zarządzenie Nr2/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazanych do realizacji  w 2017roku zał1, zał2 ,

Zarządzenie Nr3/2017 w sprawie ogłoszenia ,,Regulaminu użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi w Urzędzie Gminy Pionki" zał.1, zał2, zał3,

Zarządzenie Nr4/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr5/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pionki z dnia 16 grudnia 2016 roku zał1,

Zarządzenie  Nr6/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Augustów gm. Pionki

Zarządzenie Nr7/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  - ogłoszenie

Zarządzenie Nr 9/2017   w sprawie wyboru oferty na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ,,Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 2017 roku".

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej z dnia 16 gurdnia 2016 roku zał.1, zał2

Zarządzenie Nr11/2017  sprawie zmiany w uchwale budżetowej z dnia 16 rudnia 2016 roku zał1, zał2 ,

Zarządzenie Nr12/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.  Załacznik 1

Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. Załącznik1

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie. Załącznik 1

Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Zarządzenie Nr17/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego. opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2tab.4, tab.3realizacja inwestycji,  tab.5tab.6zał.1 , budż.Bib, inf-Bib ,opis mienie komun., mienie komunalne-informacja

Zarządzenie Nr18/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stonowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Augustowie.

Zarządzenie Nr19/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stonowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Suchej. 

Zarządzenie Nr20/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.

Zarządzenie Nr21/2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej z dnia 16 gurdnia 2016 roku zał.1, zał2

Zarządzenie Nr22/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Zarządzenie Nr23/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Armii Krajowej w Suchej

Zarządzenie Nr24/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Zarządzenie Nr25/2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

Zarządzenie Nr26/2017 w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych .zał.1zał3 zał2 ,

Zarządzenie Nr27/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za 2016 rok.

Zarządzenie Nr28/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania zał.2, zał1

Zarządzenie Nr29/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 z dnia 19 grudnia 2016 roku zał.1, zał2 ,

Zarządzenie Nr30/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej im.Armii Krajowej w Suchej.

Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Augustowie.

Zarządzenie Nr32/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.

Zarządzenie Nr33/2017 w sprawie wprowadzenia zasad księgowania operacji gospodarczych związanych z podatkiem VAT. zał1.

Zarządzenie Nr34/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie Nr35/2017 w sprawie powołania Komisji ds.oceny wniosków składanych przez sołectwa do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

Zarządzenie Nr36/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Wyborów -Urzędnika Wyborczego dla Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr37/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Zarządzenie Nr38/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.

Zarządzenie Nr39/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr40/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2017-2022 zał.1,

Zarządzenie Nr41/2017 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni

Zarządzenie Nr42/2017  w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr43/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2017 zał.1, zał2

Zarządzenie Nr44/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5 , tab.6    ,  zał.1, inf.WPF ,zał.2 ,zał.3, ,budż.Bib, inf-Bib , 

Zarządzenie Nr45/2017 w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Suskowoli.

Zarządzenie Nr46/2017 w sprawie zmiany regulaminu Wynagradzania w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Zarządzenie Nr47/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017  z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr48/2017 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z boiska sportowego w Suskowoli należącego do Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr49/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu,Programu Współpracy Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".

Zarządzenie Nr50/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pionki na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pionki na lata 2017-2020 z perspekywą do 2024r.

Zarządzenie Nr51/2017 w sprawie zasad korzystania przez dzieci niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Pionki z prawa przejazdu do szkoły i przedszkola na koszt gminy.

Zarządzenie Nr52/2017 w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współudziale ze starostwem powiatowym, słuzbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego oraz wojskową Komeną Ubezpieczeń w Radomiu.

Zarządzenie Nr53/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej  gminy Pionki na 2017 rok  zal1, zał2

Zarządzenie Nr54/2017 w sprawie opłat za wykonanie kopii, skanów, dokumentów zawierających informację publiczną oraz innych niż stanowiące informację publiczną w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr55/2017 w sprawie zmian  w uchwale budżetowej na rok 2017 zał1, zał2

Zarządzenie Nr56/2017  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr34/2014 Wójta Gminy Pionki z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr57/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr58/2017 w sprawie  zarządzenia inwentaryzacji o powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzęedu Gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarządzenie Nr59/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zał.1, zał2,

Zarządzenie Nr60/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2017.

Zarządzenie Nr61/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki:
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , Opinia RIO
projektu uchwały budżetowej na rok 2017 tabela 1, tabelal2, tabela3, tabela4, zalącznik1 , , Opinia RIO, , uzasadnienie

Zarządzenie Nr62/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Pionki z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pionki.

Zarządzenia Nr63/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr64/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Pionki na 2017 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr65/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -referent Gospodarki Nieruchomościami, Odpadami i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie Nr66/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Pionki z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia ,,Regulaminu użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr67/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Pionki na 2017 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr68/2107 w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 2 stycznia 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr69/2017 w sprawie nadania  Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy zał 1, zał2,

Zarządzenie Nr70/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr71/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok zał1, zał2 ,

Zarządzenie Nr72/2017 w  sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

Zrządzenie Nr73/2017 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości. zał.1, zał2, zał3, zał4, zał5,,

Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia proporcji rocznej  sprzedaży za 2017 rok do odliczenia podatku VAT na 2018 rok oraz określenia prewskaźnika VAT na 2018. zał1

Zarządzenie Nr75/2017 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Pionkach.

Zarządzenie Nr76.2017 w sprawie ustalenie stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 

 

 

2018

 

Zarządzenie Nr1/2018  w sprawie zmiany zarządzenia Nr3/2015 Wójta Gminy Pionki w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych

Zarządzenie Nr2/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr3/2018  w sprawie wprowadzenia regulaminu i zasad finansowania promocji w Gminie Pionki  zał 1-regulamin , zał2 wniosek

Zarządzenie Nr4/2018 w sprawie Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej praz innych  zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazanych do realizacji w 2018 roku zal1, zal2, zal3,

Zarządzenie Nr5/2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. ogłoszenie

Zarządzenie Nr6/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki zał1, zał2

Zarządzenie Nr7/2018 w sprawie określenia dokumentów stosowanych przy rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. zał1, zał2, zał3,

Zarządzenie Nr8/2018  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. ogłoszenie

Zarządzenie Nr10/2018 w sprawie wyboru oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego
w zakresie: Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". 

Zarządzenie Nr11/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr12a/2018 sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku".

Zarządzenie Nr13/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Stefana Czarnieckiego w Czarnej.

Zarządzenie Nr14/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochnowskiego w Jaroszkach.

Zarządzenie Nr15/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Władysława Jagiełły w Jedlni.

Zarządzenie Nr16/2018  w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji zawierającej informacje niejawne.

Zarządzenie Nr17/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 ,tab.3   , realizacja inwestycji, tab.4,   tab.5tab.6 zał.1 , budż.Bib, inf-Bib ,opis mienie komun., mienie komunalne-informacja 

Zarządzenie Nr19/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Stefana Czarnieckiego w Czarnej.

Zarządzenie Nr20/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochnowskiego w Jaroszkach.

Zarządzenie Nr21/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

Zarządzenie 22/2018 w sprawie dużej częstotliwości wystepowania awarii na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Adolfin zarządzam dokonanie przeglądu gwarancyjnego sieci i inwentaryzacji pomp zamontowanych u poszczególnych odbiorców.

Zarzadzenie Nr23/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej.

Zarzadzenie Nr24/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w Jaroszkach.

Zarzadzenie Nr25/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

Zarządzenie Nr26/2018 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przebiegu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr/27/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr28/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Stefana Czarnieckiego w Czarnej

Zarządzenie Nr29/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach

Zarządzenie Nr30/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Władysława Jagiełły w Jedlni

Zrządzenie Nr32/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli

Zarządzenie Nr33/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

Zarządzenie Nr34/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej

Zarządzenie Nr35/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie

Zarządzenie Nr36/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach

Zarządzenie Nr37/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

Zarządzenie Nr38/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni

Zarządzenie Nr39/2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach

Zarządzenie Nr40/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr41/2018 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pionki

Zarządzenie Nr42/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr40/2011 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 października 2011r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr43/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr66/2017 Wójta Gminy Pionki z dnia 04.12.2017r.

Zarządzenia Nr44/2018 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły zał1

Zarządzenie Nr45/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w prawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych i placówek oświatowych w Gminie Pionki

Zarządzenie Nr46/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr47/2018 r. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr48/2018 r. z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr49/2018 z dnia 9 lipca 2018r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Pionki na 2018r zał.,

Zarządzenie Nr51/2018 z dnia 31 lipiec 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.

Zarządzenie Nr52/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr53/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r. w w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Pionki

Zarządzenie Nr54/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni. opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 , tab.3, tab.4, tab.5 , tab.6  ,  zał.1, inf.WPF ,zał.2 ,zał.3, ,budż.Bib, inf-Bib ,

Zarządzenie Nr55/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r.  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 roku

Zarządzenie Nr56/2018 z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.

Zarządzenie Nr57/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019". zał1

Zarządzenie Nr58/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr59/2018 z dnia 18.10.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  zał1, zał2, zał3

Zarządzenie Nr60/2018 z dnia 24.10.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr61/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zał1, zał2

Zarządzenie Nr62/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznego spisu z natury składników majątkowych Gminy Pionki będących na stanie Urzędu Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarządzenie Nr63/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpdami komunalnymi w Gminie Pionki.

Zarządzenie Nr64/2018 z dnia 15.11.2108r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Pionki:
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki , Opinia RIO
projektu uchwały budżetowej na rok 2019    tabela 1, tabela1.1 tabelal2, tabela3, tabela4, zalącznik1  , Opinia RIOuzasadnienie

Zarządzenie Nr65/2018 z dnia 20.11.2018r.  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr66/2018 z dnia 27.11.2018r w sprawie ogłoszenia ,,Regulaminu pojazdów słuzbowych i gospodarki paliwami płynnymi w Urzędzie Gminy Pionki " zał1, zał2

Zarządzenie Nr67/2018 z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr69/2018 z dnia 06.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Pionki. zał1

 

                                                                   2019

 

Zarządzenie Nr1/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych Gminie Pionki odrębnymi ustawami przekazywanych do realizacji w 2019 roku. zał1

Zarządzenie Nr2/2019 z dnia15.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego  w 2019 roku w zakresie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. zał1 , zał1-1, zał1-2

Zarządzenie Nr3/2019 z dnia 16.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego  w 2019 roku w zakresie: kultury fizycznej i sportu. zał1, zał1-1, zał1-2

Zarządzenie Nr4/2019 z dnia 22.01.2019r. w sprawie określenia w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 04.02.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr6/2019 z dnia 13.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Referenta Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Zarządzenie Nr7/2019 z dnia 14.02.2019r. w sprawie uaktualnienia wykazu pracowników urzędu wyznaczonych do zabezpieczania funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr8/2019 z dnia 15.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pionki

Zarządzenie 9/2019 z dnia 15.02.2019r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku".

Zarządzenie Nr10/2019 z dnia 15.02.2019r. w sprawie wyboru oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie: Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Zarządzenie Nr11/2019 z dnia 20.02.2019r. W sprawie prewskaźnika oraz współczynnika proporcji VAT

Zarzadzenie Nr12/2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pionki
na 2019 rok. zał1

Zarządzenie Nr13/2019 z dnia 04.03.2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.

Zarządzenie Nr14/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Zarządzenie Nr15/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli.

Zarządzenie Nr16/2019  z dnia 07.03.2019r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.

Zarządzenie Nr17/2019 z dnia 08.03.2019r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Pionki za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

Zarządzenie Nr18/2019 z dnia 08.03.2019r. w sprawie ustalenia limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Pionki.

Zarządzenie Nr19/2019 z dnia 13.03.2019r. w  sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pionki.

Zarzadzenie Nr20/2019 z dnia 14.03.2019r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. opinia RIO , inf.wyk.budżetu, tab.1, tab1-1, tab.2 ,tab.3   , realizacja inwestycji,  tab.4,   tab.5tab.6zał.1 , budż.Bib, inf-Bib ,opis mienie komun., mienie komunalne-informacja,

Zarządzenie Nr21/2019 z dnia 14.03.2019r. w sprawie zmiany wzoru upoważnienia do Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr22.2019 z dnia 18.03.2019r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. załącznik

Zarządzenie Nr23/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach sołtysów załącznik

Zarządzenie Nr30/2019 z dnia 17.04.2019r. w sprawie ponownych wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »