BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391915
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pionki"
PDF
DRUKUJ

Pionki, dn. 10.12.2015r.


GO.271.14.2015

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2013. Poz 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pionki - z siedzibą - Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:


„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pionki"


jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:


ATK Recykling
ul. Chorzowska 3
26-600 Radom


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury"

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 95 pkt - 441.600,00zł
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury - 5,00 pkt - 30 dni
Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp. Nazwa oferenta Punktacja
„Cena"
Punktacja
„Termin płatności faktury"
Punktacja
Cena + termin płatności faktury
1
Tonsmeier WSCHÓD Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Wrocławska 3
71,70 5,00 76,70
2 SITA WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
72,97 5,00 77,97
3 KONSORCJUM FIRM
1. „EKOLA" Sp. z o. o.
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47 lok 14
2. PPHU „INTERBUD" Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 15426-600 Radom
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-ESTETYKA" S.C.
ul. Starokrakowska 137 26-600 Radom
72,84 5,00 77,84
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom" Sp.z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
83,46 5,00 88,46
5 ATK Recykling
26-600, ul. Chorzowska 3
95,00 5,00 100,00

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »