BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
3124452
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-11-2017
Portal - W艂adze
Sesja Rady Gminy
PDF
DRUKUJ

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Pionki Tomasz Wojciech Wróbel zawiadamia, 偶e w dniu 28 marca  2017 r.
 o godz. 13.30
  w lokalu Urz臋du Gminy/sala konferencyjna/ odb臋dzie si臋 Sesja Rady Gminy Pionki  z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyj臋cie protoko艂u poprzedniej sesji.

3.  Sprawozdanie z realizacji zada艅 w zakresie wspierania rodziny przez GOPS w Pionkach oraz potrzeby zwi膮zane z realizacj膮 tych zada艅.

4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci GOPS w Pionkach za rok 2016 oraz potrzeby w zakresie pomocy spo艂ecznej.

5. Powzi臋cie uchwa艂 w sprawie:

- zmiany uchwa艂y V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni,

- zmian w Bud偶ecie Gminy Pionki na rok 2017,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2017 - 2022,

- dostosowania sieci szkó艂 podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- ustalenia sieci przedszkoli i oddzia艂ów przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych na terenie Gminy Pionki,

- ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddzia艂ów przedszkolnych prowadzonych przez Gmin臋 Pionki,

- ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkó艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Pionki,

- okre艣lenia szczegó艂owych warunków przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó艂owych warunków cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at jak równie偶 trybu ich pobierania,

- wprowadzenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pionki na rok 2017,

- zmiany uchwa艂y Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki.

6.  Zapytania i wolne wnioski.

pobierz plik

 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »