BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391893
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Budowa kanalizacji w m, Kościuszków - Marcelów oraz wymiana wodociągu w m. Kościuszków"
PDF
DRUKUJ

 

Pionki, dn. 11.05.2017r.

IGP .271.22.2017

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowa kanalizacji w m. Kościuszków - Marcelów

oraz wymiana wodociągu w m. Kościuszków"

 

jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę -

 

Usługowy Zakład Hydrauliczny

Marian Wieczorek

ul. Warszawska

 

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" oraz „gwarancja" i nie podlegała odrzuceniu.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 60,00 pkt - 1.476.000,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „gwarancja" - 40,00pkt - 6 lat
Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00pkt

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Punktacja

Cena"

Punktacja

gwarancja"

Punktacja łączna:

Cena

+

gwarancja"

1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe

ELWOD

U. Błońska E. Błońska

Domaszowice 216

25-900 Kielce

 

55,42

 

40

 

95,42

2

Usługowy Zakład Hydrauliczny

Marian Wieczorek

ul. Warszawska 215

26-600 Radom

 

60,00

 

40

 

 

100,00

3

PROMAR"

Zakład Usługowy

Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

 

47,20

 

40

 

87,20

4

Zakład Instalacyjny JANCZES

Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Chorzowska 12

26-600 Radom

 

56,90

 

40

 

96,90

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »