BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391874
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Dostawa lekkeiego oleju opałowego do lacówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2017/2018"
PDF
DRUKUJ

 

Pionki, dn. 22.09.2017r.

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania - Gmina Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2017/2018

 

 

jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę -

 

 

TERM-Oil Sp. z o.o.

ul. Ofiar Firleja 7

26-600 Radom

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury"

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena - 60,00 pkt - 2,50 zł/litr
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt - 30 dni
Łączna liczba otrzymanych punktów 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

LP.

Wykonawca

Punktacja

cena

Punktacja

termin płatności faktury"

Punktacja łączna

cena

+

term. pł. fakt.)

1

„Konkret" Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

 

58,59

 

40,00

 

98,59

2

TERM-Oil Sp. z o.o.

ul. Ofiar Firleja 7

26-600 Radom

 

60,00

 

40,00

 

100,00

3

PETROJET Sp. z o.o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

 

59,76

 

40,00

 

99,76

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »