BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4391888
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2019
Portal - Wyniki przetargów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pionki"
PDF
DRUKUJ

Pionki, dn. 21.11.2017r.

 

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pionki


jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę -

 

ATK Recykling
ul. Chorzowska 3
26-600 Radom

 

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą bowiem uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów - „cena" i „termin płatności faktury", „aspekt środowiskowy" i nie podlegała odrzuceniu.


Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „najniższa cena"

- 60,00 pkt

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „termin płatności faktury"

- 30,00pkt - 30 dni


Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „aspekt środowiskowy"

- 10,00pkt - 5 pojazdów

 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta


Punktacja 
„Cena"

Punktacja 
„termin płatności faktury"

Punktacja
Aspekt środowiskowy

Punktacja łączna:
Cena
+
„termin płatności faktury"
+
„aspekt środowiskowy"

1

SUEZ WSCHÓD Sp. Z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin

 

55,16

 

30,00

 

10,00

 

95,16

2

KONSORCJUM FIRM:

 

PPHU „INTERBUD"
Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EKO-ESTETYKA" s.c.
ul. Starokrakowska 137
26-600 Radom

„EKOLA" Sp. z o.o.

ul. 1905-go roku 47
lok 14
26-600 Radom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,72

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

93,15

3

ATK Recykling
ul. Chorzowska 3
26-600 Radom

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »