BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3831385
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-09-2018
Portal - Referaty
Taryfa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
PDF
DRUKUJ

                                                                                                              Pionki, dnia 31.08.2018r.

Urząd Gminy Pionki      
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki                                                                                                                              

 REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

W nawiązaniu do Decyzji WA.RET.070.1.77.8.2018 zatwierdzającej taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki informuję , że stawki opłaty abonamentowej podane są w odniesieniu do miesiąca (zł/miesiąc/odb.),  sposób ich użycia zależy od przyjętego okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym podaję elementy składowe opłaty abonamentowej oraz stawki w rozliczeniu kwartalnym.  

Na opłatę abonamentowa składają się :

  • Opłata za gotowość płatna miesięcznie w kwocie 1,00 zł/mc +VAT bez względu na ilość zakupionej wody i w kwocie 2,00 zł/mc +VAT za odprowadzone ścieki,
  • Opłata za odczyt urządzenia pomiarowego ustalona w kwocie 0,50 zł/odczyt +VAT
  • Opłata za rozliczenie dostarczonej usługi ustalona w kwocie 0,50 zł/rozlicz. +VAT

 

Rozliczenie opłaty abonamentowej za dostawę wody w rozliczeniu kwartalnym

TGO- taryfowa grupa
odbiorców wody

Opłata abonamentowa płatna
co kwartał

Stawka
za gotowość netto

Stawka
za odczyt netto

Stawka
za rozliczenie netto

netto

brutto

zł/okres/odb.

zł/okres/odb.

zł/odb/mc

zł/odb/kw.

zł/odb/kw.

Grupa I

4,00

4,32

1,00

0,50

0,50

Grupa II

4,00

4,32

1,00

0,50

0,50

 

Rozliczenie opłaty abonamentowej za odbiór ścieków w rozliczeniu kwartalnym 

TGO- taryfowa grupa
odbiorców wody

Opłata abonamentowa płatna
co kwartał

Stawka
za gotowość netto

Stawka
za odczyt netto

Stawka
za rozliczenie netto

netto

brutto

zł/okres/odb.

zł/okres/odb.

zł/odb/mc

zł/odb/kw.

zł/odb/kw.

Grupa I

6,00

6,48

2,00

0,00

0,00

Grupa II

6,00

6,48

2,00

0,00

0,00

 

 

Dla potrzeb określonych jak w art. 22[1] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [1]. cena 1m3 wody ustalona jest jak w zestawieniu:

Termin obowiązywania

Stawka netto

[zł/m3]

Stawka brutto

[zł/m3]

od 1 do 12 miesiąca taryfy 3-letniej

3,38

3,65

od 13 do 24 miesiąca taryfy 3-letniej

3,45

3,73

od 25 do 36 miesiąca taryfy 3-letniej

3,53

3,81

Kierownik Referatu                                                                                                                                          Urszula Tanana

 

pobierz -  Decyzja zatwierdzająca taryfę

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »