BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
2973717
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2017
Portal - Jednostki organizacyjne
Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
PDF
DRUKUJ

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ

 

Pionki ul. Zwyci臋stwa 6

26-670 Pionki

woj.Mazowieckie

powiat:Radomski

NIP:796-25-05-184

www.bipgops.gmina-pionki.pl

e-mail:pionki@ops.pl

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej

w Pionkach:

Ewa Dorociak

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pionkach przyjmuje interesantów od poniedzia艂ku do piatku w godz  7.30-15 30

Numery telefonów:

(048)612-40-50  Dzia艂 艣wiadcze艅 rodzinnych:

                       samodzielny referat ds.艣wiadcze艅 rodzinnych

                       samodzielny referat ds.zaliczki alimentacyjnej

                       Dzia艂 finansowo-ksi臋gowy

                       g艂ówny ksi臋gowy

                       Stanowisko ds.us艂ug opieku艅czych

(048)384-82-52  Dzia艂 pomocy 艣rodowiskowej

                        pracownicy socjalni

 fax.(048)612-40-50 lub (048)384-82-52

                                       

Zakres dzia艂ania:

    * formy pomocy:zasi艂ki sta艂e, celowe
    * sk艂adki zdrowotne, sk艂adki emerytalno-rentowe;
    * us艂ugi opieku艅cze,  us艂ugi opieku艅cze specjalistyczne;  
    * do偶ywianie dzieci w szko艂ach;
    * 艣wiadczenia rodzinne;
    * dodatki mieszkaniowe
    * pomoc w rozwi膮zywaniu problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie.
    * wspó艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi.

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Strony w dziale
grafika
Wzory druk贸w
grafika
Gdzie mo偶na odwo艂a膰 si臋 od decyzji w sprawie Pomocy?
Decyzj臋 o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej, w którym ubiegamy si臋 o pomoc. Odwo艂anie sk艂ada si臋 w ci膮gu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego – (instytucja odwo艂awcza podana jest w decyzji).
grafika
Program Wieloletni 鈥濸omoc pa艅stwa w zakresie do偶ywania鈥
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania. Pomoc w zakresie do偶ywiania mo偶e by膰 przyznana nieodp艂atnie osobom i rodzinom, je偶eli dochód osoby samotnie gospodaruj膮cej lub dochód w rodzinie nie...
grafika
Kiedy zasi艂ek nie zostanie przyznany?
Je艣li trudno艣ci osoby lub rodziny nie s膮 potwierdzone trudn膮 sytuacj膮 偶yciow膮 czyli np. sieroctwem, d艂ugotrwa艂膮 chorob膮, niepe艂nosprawno艣ci膮. Je艣li dochód osoby staraj膮cej si臋 o pomoc jest wy偶szy od wynikaj膮cego z ustawy o pomocy spo艂ecznej (tzw.”kryterium...
grafika
Jakie dokumenty s膮 wymagane w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej?
1. Osoba zatrudniona – za艣wiadczenie z zak艂adu pracy o osi膮gni臋tych dochodach netto (po odj臋ciu podatku i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne) za ostatni miesi膮c. 2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urz臋dzie Pracy karta bezrobotnego (formularz z OPS) z...
grafika
Jak si臋 stra膰 o zasi艂ek ?
1. Z podaniem wyja艣niaj膮cym problem nale偶y zg艂osi膰 si臋 osobi艣cie, telefonicznie do O艣rodka lub przes艂a膰 wniosek na adres O艣rodka. 2. Pracownik socjalny odwiedza osob臋 lub rodzin臋 staraj膮c膮 si臋 o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad 艣rodowiskowy). Poznaje jej po艂o偶enie i na...
grafika
Jak oblicza si臋 doch贸d ?
Mo偶liwe s膮 dwie sytuacje: 1. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o pomoc mieszka sama. Wówczas nale偶y zsumowa膰 jej dochody ostatniego miesi膮ca. * W obliczeniach nale偶y uwzgl臋dni膰: dochody netto (czyli bez podatku, sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne), * z miesi膮ca przed...
grafika
Kiedy mo偶na otrzyma膰 zasi艂ek?
O pomoc finansow膮 mog膮 stara膰 si臋 osoby, które spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w ustawie o pomocy spo艂ecznej. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasi艂ków – trudna sytuacja 偶yciowa. Pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzicom w szczególno艣ci z powodu...
grafika
Formy pomocy
Zasi艂ek sta艂y Prawo do 艣wiadczenia posiada osoba ca艂kowicie niezdolna do pracy z powodu wieku (m臋偶czy藕ni lat 65, kobiety lat 60) lub niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli dochód osoby ubiegaj膮cej si臋 jak i rodzinie jest ni偶szy od kryterium dochodowego. Wymagana dokumentacja: · ...
grafika
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie i problem贸w alkoholowych
Z dniem 1 kwietnia 2012r rozpocznie dzia艂alno艣膰 Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy i Uzale偶nie艅 w Rodzinie z siedzib膮; Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pionkach ul. Zwyci臋stwa 6, tel. (048)612-40-50
grafika
Praca
Oferty pracy w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »