BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429692
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Ogłoszenie o przetargu na zbiórkę odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Pionki.
PDF
DRUKUJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Pionki,  26-670 Pionki , ul. Zwycięstwa 6

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000,00 Euro stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku ) pod tytułem:

 

„Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie 5-cio workowym z gospodarstw domowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie gminy Pionki”

 

 

wraz z zabezpieczeniem worków z nadrukiem dla  gospodarstw i jednostek organizacyjnych oraz wywozem odpadów bytowych na składowisko na koszt własny Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia od 1 lipca 2004 r do 31 grudnia 2005

Skróconą specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Pionkach ul. Zwycięstwa 6, 26-670 Pionki.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:

P. Andrzej Kapusta

Tel. 612 18 09

Umowa zostanie zawarta na okres od  1 lipca 2004 r do 31 grudnia 2005 roku.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-         określone w art.. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

-         nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-         określone w skróconej SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2004 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.06.2004 r. o godz. 11.00

Pokój nr 10 w budynku Urzędu Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:

Cena       -    100 %

 

Wadium 2.000,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »