BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429651
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Ogłoszenie o przetargu na dostawę żużla
PDF
DRUKUJ

W Ó J T  GMINY  PIONKI

   Ul. Zwycięstwa 6 tel. 048 612 15 14, fax 048 612 12 34

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oraz rozgarnięcie żużla w ilości 2000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych położonych na terenie gminy Pionki .

 

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2004r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Z 1998 r. Nr 119, poz.773 z późniejszymi zmianami) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Pionkach ul. Zwycięstwa 6 pok. 11.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Andrzej Drózd, tel. 612-15-14 w godz. 8.00- 14.00.

Termin składania ofert – do dnia 02.04.2004r. do godz. 10.00 w pok. 8

UG Pionki.

Otwarcie ofert – 02.04.2004r. o godz. 11.00, pok. 10.

Kryteria wyboru ofert – cena 100 %

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »