BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4429605
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-06-2019
Portal - Przetargi
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk, Zalesie, Suskowola, Laski, Działki Januszno.
PDF
DRUKUJ

U R Z Ą D  G M I N Y  P I O N K I

ul. Zwycięstwa 6 tel. 048 612 15 14, fax. 048 612 12 34

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk, Zalesie, Suskowola, Laski, Działki Januszno.

 

Termin realizacji – 30.07.2004r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz.773 z późniejszymi zmianami) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Pionkach ul. Zwycięstwa 6 pok. 11.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Andrzej Drózd, tel.612-15-14 w godz. 8.00- 14.00.

Termin składania ofert – do dnia 16.02.2004 r. do godz. 10.30 w pok.8 UG Pionki.

Otwarcie ofert – 16.02.2004 r. o godz. 11.00, pok. 10.

Kryteria wyboru ofert – cena 100 %.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2000,00 zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »